須闍多 ( 須tu 闍xà 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Sujātā,又作須闍提。善女名。本行集經二十四曰:「有善女名須闍多,隋言善生。」賢愚經二曰:「須闍提品。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Sujātā , 又hựu 作tác 須tu 闍xà 提đề 。 善thiện 女nữ 名danh 。 本bổn 行hạnh 集tập 經kinh 二nhị 十thập 四tứ 曰viết : 「 有hữu 善thiện 女nữ 名danh 須tu 闍xà 多đa , 隋tùy 言ngôn 善thiện 生sanh 。 」 賢hiền 愚ngu 經kinh 二nhị 曰viết : 「 須tu 闍xà 提đề 品phẩm 。 」 。