四十里水 ( 四tứ 十thập 里lý 水thủy )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)須陀洹人觀四諦,一時斷四諦下之見惑,譬以四十里之水也。易言之,即一諦下之惑,是一十里之水,其餘修惑,譬之一滴水,此以修惑漸漸斷之故也。涅槃經三十六曰:「須陀洹人所斷煩惱,猶如縱橫四十里水。其餘在者,如一毛諦。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 觀quán 四Tứ 諦Đế 一nhất 時thời 斷đoạn 四Tứ 諦Đế 下hạ 之chi 見kiến 惑hoặc , 譬thí 以dĩ 四tứ 十thập 里lý 之chi 水thủy 也dã 。 易dị 言ngôn 之chi , 即tức 一nhất 諦đế 下hạ 之chi 惑hoặc , 是thị 一nhất 十thập 里lý 之chi 水thủy , 其kỳ 餘dư 修tu 惑hoặc , 譬thí 之chi 一nhất 滴tích 水thủy , 此thử 以dĩ 修tu 惑hoặc 漸tiệm 漸tiệm 斷đoạn 之chi 故cố 也dã 。 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 三tam 十thập 六lục 曰viết 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 人nhân 。 所sở 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 猶do 如như 縱tung 橫hoành 四tứ 十thập 里lý 水thủy 。 其kỳ 餘dư 在tại 者giả 。 如như 一nhất 毛mao 諦đế 。 」 。