須摩提女經 ( 須Tu 摩Ma 提Đề 女Nữ 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,吳支謙譯。增一阿含須陀品第三十之別譯。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 吳ngô 支chi 謙khiêm 譯dịch 。 增Tăng 一Nhất 阿A 含Hàm 。 須tu 陀đà 品phẩm 第đệ 三tam 十thập 之chi 別biệt 譯dịch 。