須摩提經 ( 須tu 摩ma 提đề 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,唐菩提流支譯。大寶積經妙慧童女會第三十之異譯也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 唐đường 菩Bồ 提Đề 流lưu 支chi 譯dịch 。 大đại 寶bảo 積tích 經kinh 妙diệu 慧tuệ 童đồng 女nữ 會hội 第đệ 三tam 十thập 之chi 異dị 譯dịch 也dã 。