須彌壇 ( 須Tu 彌Di 壇đàn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)又曰須彌座。謂形象須彌山之中細臺座也。上安置本尊。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 又hựu 曰viết 須Tu 彌Di 座tòa 。 謂vị 形hình 象tượng 須Tu 彌Di 山Sơn 之chi 中trung 細tế 臺đài 座tòa 也dã 。 上thượng 安an 置trí 本bổn 尊tôn 。