竺曇摩羅 ( 竺trúc 曇đàm 摩ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)竺曇摩羅剎Dharmarakṣa,竺姓,名曇摩羅察,譯曰法護。月氏國人,譯正法華者。高僧傳一曰:「晉長安竺曇摩羅剎。」開元錄二曰:「沙門竺曇摩羅察。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 竺trúc 曇đàm 摩ma 羅la 剎sát Dharmarak ṣ a , 竺trúc 姓tánh , 名danh 曇đàm 摩ma 羅la 察sát , 譯dịch 曰viết 法pháp 護hộ 。 月nguyệt 氏thị 國quốc 人nhân , 譯dịch 正Chánh 法Pháp 華hoa 者giả 。 高cao 僧Tăng 傳truyền 一nhất 曰viết : 「 晉tấn 長trường/trưởng 安an 竺trúc 曇đàm 摩ma 羅la 剎sát 。 」 開khai 元nguyên 錄lục 二nhị 曰viết 沙Sa 門Môn 。 竺trúc 曇đàm 摩ma 羅la 察sát 。 」 。