智積菩薩 ( 智Trí 積Tích 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)中吳紀聞曰:「靈巖寺,乃智積開山之地。智積當東晉末。自西土來刱立伽藍,泗州僧伽至無錫,聞智積在蘇即回。曰:彼處已有人矣,由是名遂顯,有貧嫗持角黍為獻,智積受之,嫗因得度,至今上已日號智積生日,聚數百嫗為角黍會。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 中trung 吳ngô 紀kỷ 聞văn 曰viết : 「 靈linh 巖nham 寺tự , 乃nãi 智trí 積tích 開khai 山sơn 之chi 地địa 。 智trí 積tích 當đương 東đông 晉tấn 末mạt 。 自tự 西tây 土thổ 來lai 刱 立lập 伽già 藍lam , 泗 州châu 僧Tăng 伽già 至chí 無vô 錫tích , 聞văn 智trí 積tích 在tại 蘇tô 即tức 回hồi 。 曰viết : 彼bỉ 處xứ 已dĩ 有hữu 人nhân 矣hĩ , 由do 是thị 名danh 遂toại 顯hiển , 有hữu 貧bần 嫗 持trì 角giác 黍thử 為vi 獻hiến , 智trí 積tích 受thọ 之chi , 嫗 因nhân 得đắc 度độ , 至chí 今kim 上thượng 已dĩ 日nhật 號hiệu 智trí 積tích 生sanh 日nhật , 聚tụ 數số 百bách 嫗 為vi 角giác 黍thử 會hội 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email