智生三昧 ( 智trí 生sanh 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)大日如來說百光徧照真言之三昧也。義釋十三曰:「佛將說此真言導師,即住巧智生三昧。謂此三昧能生如來普門善巧智,故以為名也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 大đại 日nhật 如Như 來Lai 說thuyết 百bách 光quang 徧biến 照chiếu 真chân 言ngôn 之chi 三tam 昧muội 也dã 。 義nghĩa 釋thích 十thập 三tam 曰viết 。 佛Phật 將tương 說thuyết 此thử 真chân 言ngôn 導đạo 師sư , 即tức 住trụ 巧xảo 智trí 生sanh 三tam 昧muội 。 謂vị 此thử 三tam 昧muội 能năng 生sanh 如Như 來Lai 普phổ 門môn 善thiện 巧xảo 智trí , 故cố 以dĩ 為vi 名danh 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email