持名稱者 ( 持trì 名danh 稱xưng 者giả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (明王)胎藏界釋迦院之一尊,耶輸多羅之譯名。此明妃凡有來求者,則必施與之,故名稱普聞。以持此名稱普聞之德故立此稱。大日經一曰:「明妃住其側,號持名稱者。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 明minh 王vương ) 胎thai 藏tạng 界giới 釋Thích 迦Ca 院viện 之chi 一nhất 尊tôn , 耶da 輸du 多đa 羅la 之chi 譯dịch 名danh 。 此thử 明minh 妃phi 凡phàm 有hữu 來lai 求cầu 者giả 。 則tắc 必tất 施thí 與dữ 之chi , 故cố 。 名danh 稱xưng 普phổ 聞văn 。 以dĩ 持trì 此thử 名danh 稱xưng 普phổ 聞văn 。 之chi 德đức 故cố 立lập 此thử 稱xưng 。 大đại 日nhật 經kinh 一nhất 曰viết : 「 明minh 妃phi 住trụ 其kỳ 側trắc , 號hiệu 持trì 名danh 稱xưng 者giả 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email