最後之唱 ( 最tối 後hậu 之chi 唱xướng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)如來涅槃,令諸比丘以戒為師,依戒而住。故云。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 。 令linh 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 以dĩ 戒giới 為vi 師sư , 依y 戒giới 而nhi 住trụ 。 故cố 云vân 。

Print Friendly, PDF & Email