旋陀羅尼 ( 旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)法華三陀羅尼之一。謂於法門得旋轉自在之力也。嘉祥法華義疏十曰:「旋陀羅尼,於法門中圓滿具足,出沒無礙。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 法pháp 華hoa 三tam 陀đà 羅la 尼ni 之chi 一nhất 。 謂vị 於ư 法Pháp 門môn 得đắc 旋toàn 轉chuyển 自tự 在tại 之chi 力lực 也dã 。 嘉gia 祥tường 法pháp 華hoa 義nghĩa 疏sớ 十thập 曰viết 旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni 。 於ư 法Pháp 門môn 中trung 。 圓viên 滿mãn 具cụ 足túc 。 出xuất 沒một 無vô 礙ngại 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email