淨摩尼珠 ( 淨tịnh 摩ma 尼ni 珠châu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)淨水珠也。有寶珠其德能清淨濁水,故云淨水珠。淨土論註下曰:「譬如淨摩尼珠,置之濁水,水即清淨。若人雖有無量生死之罪濁,聞彼阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號,投之濁心,念念之中罪滅心淨,即得往生。」參照淨水珠條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 淨tịnh 水thủy 珠châu 也dã 。 有hữu 寶bảo 珠châu 其kỳ 德đức 能năng 清thanh 淨tịnh 濁trược 水thủy , 故cố 云vân 淨tịnh 水thủy 珠châu 。 淨tịnh 土độ 論luận 註chú 下hạ 曰viết : 「 譬thí 如như 淨tịnh 摩ma 尼ni 珠châu 。 置trí 之chi 濁trược 水thủy , 水thủy 即tức 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 人nhân 雖tuy 有hữu 無vô 量lượng 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 濁trược , 聞văn 彼bỉ 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai 。 至chí 極cực 無vô 生sanh 清thanh 淨tịnh 寶bảo 珠châu 名danh 號hiệu , 投đầu 之chi 濁trược 心tâm 念niệm 念niệm 之chi 中trung 。 罪tội 滅diệt 心tâm 淨tịnh 。 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 」 參tham 照chiếu 淨tịnh 水thủy 珠châu 條điều 。