淨波羅蜜 ( 淨tịnh 波Ba 羅La 蜜Mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)四波羅蜜之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật 之chi 一nhất 。