小彌陀經 ( 小tiểu 彌di 陀đà 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)淨土三部中佛說阿彌陀經之字數最少,故曰小彌陀經。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 淨tịnh 土độ 三tam 部bộ 中trung 佛Phật 說thuyết 阿A 彌Di 陀Đà 經kinh 之chi 字tự 數số 最tối 少thiểu , 故cố 曰viết 小tiểu 彌di 陀đà 經kinh 。