Thư đạo

Từ Điển Đạo Uyển

書道; J: shodō; cũng gọi là Thư pháp;
Nghệ thuật viết chữ; một trong những tu tập đạo của giới hâm mộ thiền Nhật Bản. Thư đạo được xem là nghệ thuật cốt tuỷ của tất cả các nghệ thuật bởi vì nơi đây, tâm trạng của nghệ sĩ được thể hiện một cách rõ ràng, hoàn thiện. Trong Thư đạo, người ta không chủ ý đến việc “viết đẹp” mà muốn gói gém vào tác phẩm một tâm trạng, một biểu tượng cô đọng của nghệ thuật, của cuộc sống. Những đặc điểm của Thư đạo nêu trên người ta có thể tìm thấy ở những Mặc tích, “dấu mực”, những tác phẩm được xem là tiêu biểu nhất của nghệ thuật này.

Print Friendly, PDF & Email