推功歸本 ( 推thôi 功công 歸quy 本bổn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)推末末之功,令歸於根本之德也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 推thôi 末mạt 末mạt 之chi 功công , 令linh 歸quy 於ư 根căn 本bổn 之chi 德đức 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email