天台三生 ( 天thiên 台thai 三tam 生sanh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)台家約種熟脫三段示佛道成就之相。初種菩提心之種子為種,修行漸熟為熟,修行成而果德顯為脫。此三段或配於久遠與中間及今世之三。或於一生一念之中立此三。然則三生者,但示三位之別耳。見種熟脫條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 台thai 家gia 約ước 種chủng 熟thục 脫thoát 三tam 段đoạn 示thị 佛Phật 道Đạo 成thành 就tựu 之chi 相tướng 。 初sơ 種chủng 菩Bồ 提Đề 心tâm 之chi 種chủng 子tử 為vi 種chủng , 修tu 行hành 漸tiệm 熟thục 為vi 熟thục , 修tu 行hành 成thành 而nhi 果quả 德đức 顯hiển 為vi 脫thoát 。 此thử 三tam 段đoạn 或hoặc 配phối 於ư 久cửu 遠viễn 與dữ 中trung 間gian 及cập 今kim 世thế 之chi 三tam 。 或hoặc 於ư 一nhất 生sanh 一nhất 念niệm 之chi 中trung 立lập 此thử 三tam 。 然nhiên 則tắc 三tam 生sanh 者giả , 但đãn 示thị 三tam 位vị 之chi 別biệt 耳nhĩ 。 見kiến 種chủng 熟thục 脫thoát 條điều 。