天魔波旬 ( 天Thiên 魔ma 波Ba 旬Tuần )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)波旬者,魔王名。見天魔條。四十二章經曰:「佛初成道,天魔波旬以三旬嬈亂耳。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 波Ba 旬Tuần 者giả , 魔ma 王vương 名danh 。 見kiến 天thiên 魔ma 條điều 。 四tứ 十thập 二nhị 章chương 經kinh 曰viết : 「 佛Phật 初sơ 成thành 道Đạo 天Thiên 魔ma 波Ba 旬Tuần 。 以dĩ 三tam 旬tuần 嬈nhiễu 亂loạn 耳nhĩ 。 」 。