禪波羅蜜 ( 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Dhyāna-pāramitā,六波羅蜜之一。舊譯定度,新譯定到彼岸。謂禪定乃渡生死海,到涅槃岸之行法也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Dhyāna - 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 之chi 一nhất 。 舊cựu 譯dịch 定định 度độ , 新tân 譯dịch 定định 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 。 謂vị 禪thiền 定định 乃nãi 渡độ 生sanh 死tử 海hải , 到đáo 涅Niết 槃Bàn 岸ngạn 之chi 行hành 法pháp 也dã 。