施無畏手 ( 施thí 無vô 畏úy 手thủ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)作施無畏印之手也。見左條。(CBETA註:見施無畏印條)

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 作tác 施thí 無vô 畏úy 印ấn 之chi 手thủ 也dã 。 見kiến 左tả 條điều 。 ( CBETA 註chú : 見kiến 施thí 無vô 畏úy 印ấn 條điều ) 。

Print Friendly, PDF & Email