施無畏菩薩 ( 施thí 無Vô 畏Úy 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)胎藏界曼荼羅除蓋障院之上第三位。密號稱為自在金剛。以五智之光明施與眾生使無所畏者。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 胎thai 藏tạng 界giới 曼mạn 荼đồ 羅la 除Trừ 蓋Cái 障Chướng 院viện 之chi 上thượng 第đệ 三tam 位vị 。 密mật 號hiệu 稱xưng 為vi 自tự 在tại 金kim 剛cang 。 以dĩ 五ngũ 智trí 之chi 光quang 明minh 施thí 與dữ 眾chúng 生sanh 。 使sử 無vô 所sở 畏úy 者giả 。

Print Friendly, PDF & Email