施無畏印 ( 施thí 無vô 畏úy 印ấn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (印相)施無畏之印契。舉右手舒五指以向於外者。大日經四曰:「以智慧手(右手)上向作施無畏形。頌曰:能施與一切眾生類無畏。若結此大印名施無畏者。」又曰:「舉毘鉢舍那臂作施無畏手,是施無畏者印。」守護國界主陀羅尼經曰:「右手展掌,竪其五指,當肩向外,名施無畏。此印能施一切眾生安樂無畏。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 印ấn 相tướng ) 施thí 無vô 畏úy 之chi 印ấn 契khế 。 舉cử 右hữu 手thủ 舒thư 五ngũ 指chỉ 以dĩ 向hướng 於ư 外ngoại 者giả 。 大đại 日nhật 經kinh 四tứ 曰viết : 「 以dĩ 智trí 慧tuệ 手thủ ( 右hữu 手thủ ) 上thượng 向hướng 作tác 施thí 無vô 畏úy 形hình 。 頌tụng 曰viết : 能năng 施thí 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 類loại 無vô 畏úy 。 若nhược 結kết 此thử 大đại 印ấn 名danh 。 施thí 無vô 畏úy 者giả 。 」 又hựu 曰viết : 「 舉cử 毘Tỳ 鉢Bát 舍Xá 那Na 。 臂tý 作tác 施thí 無vô 畏úy 手thủ , 是thị 施thí 無vô 畏úy 者giả 印ấn 。 守thủ 護hộ 國quốc 界giới 。 主chủ 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 曰viết : 「 右hữu 手thủ 展triển 掌chưởng , 竪thụ 其kỳ 五ngũ 指chỉ , 當đương 肩kiên 向hướng 外ngoại , 名danh 施thí 無vô 畏úy 。 此thử 印ấn 能năng 施thí 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 安an 樂lạc 無vô 畏úy 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email