尸羅不清淨 ( 尸thi 羅la 不bất 清thanh 淨tịnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)義林章表無表章曰:「定道得緣者,經中說尸羅不清淨,定不現前。」又萬善同歸集曰:「經曰:尸羅不清淨定不現前。」謂戒行不清淨,心身不安穩,則禪定不成就也。天台之止觀四反之,而謂「尸羅清淨三昧現前。」又,唐高僧傳廿二曰:「釋真慧隋開皇十二年出家,受具大通寺諸禪師。禪師曰:尸羅不淨,三昧無由。」可知此二句為陳隋之間所盛唱者。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 義nghĩa 林lâm 章chương 表biểu 無vô 表biểu 章chương 曰viết : 「 定định 道đạo 得đắc 緣duyên 者giả , 經kinh 中trung 說thuyết 尸thi 羅la 不bất 清thanh 淨tịnh 。 定định 不bất 現hiện 前tiền 。 」 又hựu 萬vạn 善thiện 同đồng 歸quy 集tập 曰viết : 「 經kinh 曰viết : 尸thi 羅la 不bất 清thanh 淨tịnh 定định 不bất 現hiện 前tiền 。 」 謂vị 戒giới 行hạnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 心tâm 身thân 不bất 安an 穩ổn , 則tắc 禪thiền 定định 不bất 成thành 就tựu 也dã 。 天thiên 台thai 之chi 止Chỉ 觀Quán 四tứ 反phản 之chi , 而nhi 謂vị 「 尸thi 羅la 清Thanh 淨Tịnh 三Tam 昧Muội 現hiện 前tiền 。 」 又hựu , 唐đường 高cao 僧Tăng 傳truyền 廿 二nhị 曰viết : 「 釋thích 真chân 慧tuệ 隋tùy 開khai 皇hoàng 十thập 二nhị 年niên 出xuất 家gia , 受thọ 具cụ 大đại 通thông 寺tự 諸chư 禪thiền 師sư 。 禪thiền 師sư 曰viết : 尸thi 羅la 不bất 淨tịnh , 三tam 昧muội 無vô 由do 。 」 可khả 知tri 此thử 二nhị 句cú 為vi 陳trần 隋tùy 之chi 間gian 所sở 盛thịnh 唱xướng 者giả 。

Print Friendly, PDF & Email