尸羅缽頗 ( 尸thi 羅la 缽bát 頗phả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Śilaprabha,譯曰戒光。道琳法師在梵之名也。見求法高僧傳下。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Śilaprabha , 譯dịch 曰viết 戒giới 光quang 。 道đạo 琳 法Pháp 師sư 在tại 梵Phạm 之chi 名danh 也dã 。 見kiến 求cầu 法Pháp 高cao 僧Tăng 傳truyền 下hạ 。

Print Friendly, PDF & Email