thể lộ kim phong

Phật Quang Đại Từ Điển

(體露金風) Tiếng dùng trong Thiền lâm. Thể lộ là toàn thể lộ rõ chân tướng của sự vật, kim phong là gió thu. Nghĩa là khi gió thu thổi thì lá cây rụng hết, lộ rõ toàn thể thân cây trơ trụi. Trong Thiền lâm, nhóm từ này được sử dụng để ví dụ khi diệt trừ hết vọng tưởng phân biệt thì bản lai diện mục hiển lộ hoàn toàn. Bích nham lục tắc 27 (Đại 48, 167 trung) ghi: Có vị tăng hỏi ngài Vân môn: Khi cây tàn lá rụng thì thế nào? Sư đáp: Thể lộ Kim phong.