thế giới phật giáo thanh niên hội

Phật Quang Đại Từ Điển

(世界佛教青年會) World Fellowship of Buddhist Youth. Gọi tắt: Thế Phật thanh. Cơ cấu lãnh đạo cao nhất của tổ chức Thanh niên Phật giáo toàn cầu, được thành lập tại thủ đô Colombo của Tích lan vào thánh 5 năm 1972. Đến nay, hội viên gồm 13 quốc gia và khu vực tham dự,có tất cả 23 địa khu trung tâm. Tiền thân của Thế Phật thanh là Thanh niên ủy viên hội thuộc Thế giới Phật giáo hữu nghị hội (World Fellowship of Buddhists, gọi tắt là Thế Phật hữu), về sau thành một tổ chức độc lập hoàn chỉnh vào kì Đại hội lần thứ 10 của Thế Phật hữu. Từ khi được thành lập đến nay, Thế Phật thanh đãnỗ lựcphát triển tình đoàn kết giữa thanh niên Phật giáo trên thế giới và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xuất bản, nghệ thuật, nghiên cứu học thuật, giáo dục…, cùng công tác phục vụ nhân đạo cho toàn nhân loại. Hoạt động nổi bật nhất vào thập niên 80 là việc Phật quang sơn tổ chức Thế giới Phật giáo thanh niên học thuật hội nghị tạiĐài loan vào tháng 7 năm 1985, sau hội nghị có công bố tuyên ngôn 1985 của hội Thanh niên Phật giáo thế giới, đồng thời, biên soạn và ấn loát Thực lục để lưu hành. Hiện nay, Tổng bộ của hội được đặt ở Bangkok, Thái lan. Ủy ban điều hành thường vụ của Tổng hội gồm 1 vị Hội trưởng, 6 vị Phó hội trưởng và 6 ủy viên. Hội trưởng hiện nay là ông Phallop Thairry, người Thái lan, Đại sư Tinh vân của Trung quốc (Đài loan) là Hội trưởng danh dự. Từ sau khi Tiến sĩ Du tường châu của Trung quốc đảm nhiệm chức vụ Phó hội trưởng vào năm 1984 thì các hoạt động của hội ngày càng trở nên tích cực và quan trọng. Trong số các tổ chức hội viên,vềquá trình phát triển, qui mô tổ chức vận động và đa nguyên hóa các hoạt động của Tổng hội Thanh niên Phật giáothìMã lai á rất được các nơi chú ý.