thế chủ thiên

Phật Quang Đại Từ Điển

(世主天) Cũng gọi Thếvươngthiên, Phạm thiên, Đại tự tại thiên.