室獸摩羅 ( 室thất 獸thú 摩ma 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (動物)又作失獸磨羅,失守磨羅。失收磨羅。鱷魚之類。善見論十七曰:「失守摩羅者,鱷魚也。」玄應音義十七曰:「失獸摩羅,或言失收麼羅,此云煞子魚也。善見律譯云鱷魚也。」唯識秘演二本曰:「室獸摩羅,傍生類也。形如壁蛒,小者二丈,大者百尺。」梵Śiśumāra。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 動động 物vật ) 又hựu 作tác 失thất 獸thú 磨ma 羅la , 失thất 守thủ 磨ma 羅la 。 失thất 收thu 磨ma 羅la 。 鱷 魚ngư 之chi 類loại 。 善thiện 見kiến 論luận 十thập 七thất 曰viết 。 失thất 守thủ 摩ma 羅la 者giả , 鱷 魚ngư 也dã 。 」 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 十thập 七thất 曰viết 。 失thất 獸thú 摩ma 羅la , 或hoặc 言ngôn 失thất 收thu 麼ma 羅la , 此thử 云vân 煞sát 子tử 魚ngư 也dã 。 善thiện 見kiến 律luật 譯dịch 云vân 鱷 魚ngư 也dã 。 」 唯duy 識thức 秘bí 演diễn 二nhị 本bổn 曰viết : 「 室thất 獸thú 摩ma 羅la , 傍bàng 生sanh 類loại 也dã 。 形hình 如như 壁bích 蛒 , 小tiểu 者giả 二nhị 丈trượng , 大đại 者giả 百bách 尺xích 。 」 梵Phạm Śiśumāra 。