thất thập nhị uy nghi

Phật Quang Đại Từ Điển

(七十二威儀) Chỉ cho uy nghi của sa di, như phép thờ thầy, phép bạch thầy, phép nhập chúng… tất cả có 72 pháp .