室利邏多 ( 室thất 利lợi 邏la 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Śrllabdha,譯曰勝受。經部論師之名也。西域記五曰:「室利邏多唐言勝受,於是製造經部毘婆沙論。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Śrllabdha , 譯dịch 曰viết 勝thắng 受thọ 。 經kinh 部bộ 論luận 師sư 之chi 名danh 也dã 。 西tây 域vực 記ký 五ngũ 曰viết : 「 室thất 利lợi 邏la 多đa 唐đường 言ngôn 勝thắng 受thọ , 於ư 是thị 製chế 造tạo 經kinh 部bộ 毘tỳ 婆bà 沙sa 論luận 。 」 。