thập nhị thời

Phật Quang Đại Từ Điển

(十二時) Chỉ cho một loại văn thể được soạn theo thứ tự 12 thời trong 1 ngày dùng để khuyến tu, là một trong các tục khúc đời Đường. Các tục khúc này lấy 12 chi trong thời gian 1 ngày do người Trung quốc phân chia làm đơn vị; hình thức văn thể y theo cách thức câu chữ giống nhau, cứ mỗi một thời soạn một bài hoặc nhiều bài, rồi thu tập thành thiên, gọi là Định cách liên chương. Cách thức các câu chữ đa số theo tỉ lệ 3, 7, 7, 7, cũng có thể lệ 3, 5, 5, 5. Chẳng hạn như: Vào giờ ăn, gắng sức sớm xuất trần; luôn luôn nhớ nghĩ khổ, sớm được nhân Niết bàn. Có nhiều loại Thập nhị thời như: Thiền môn thập nhị thời, Thái tử thập nhị thời, Pháp thể thập nhị thời, Pháp giới thập nhị thời, Thánh giáo thập nhị thời, Duy ma ngũ canh chuyển thập nhị thời, Thiên hạ truyền hiếu thập nhị thời…