thập ác quả báo

Phật Quang Đại Từ Điển

(十惡果報) Chúng sinh tạo 10 nghiệp ác ở đời trước phải chịu quả báo trong 3 đường địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, sau nếu được sinh làm người thì còn phải chịu 10 loại dư báo vì nghiệp đời trước còn rớt lại, gọi là Thập ác quả báo. Đó là: 1. Quả báo giết hại: Sinh làm người bị quả báo chết non và lắm bệnh. 2. Quả báo trộm cướp: Sinh làm người bị quả báo nghèo cùng, hoặc có tiền của nhưng không được tự do sử dụng. Tượng Thần Thấp Bà ngồi bán già 3. Quả báo tà dâm: Sinh làm người bị quả báo vợ chồng không chung thủy, quyến thuộc không như ý. 4. Quả báo nói dối: Sinh làm người chịu quả báo bị người phỉ báng và lừa gạt. 5. Quả báo nói 2 lưỡi: Sinh làm người chịu quả báo quyến thuộc chia rẽ, kình chống nhau và thân tộc xấu xa, đồi tệ. 6. Quả báo nói ác: Sinh làm người chịu quả báo thường phải nghe những lời nói thô ác và hễ nói là tranh cãi. 7. Quả báo nói thêu dệt: Sinh làm người chịu quả báo mình nói không ai tin và nói không rõ ràng. 8. Quả báo tham dục: Sinh làm người chịu quả báo tâm không bao giờ biết đủ và muốn nhiều không chán. 9. Quả báo tức giận: Sinh làm người chịu quả báo thường bị người tìm các khuyết điểm của mình và thường bị não hại.10. Quả báo tà kiến: Sinh làm người chịu quả báo sinh vào nhà tà kiến và tâm hay dua nịnh quanh co. [X. phẩm Thập địa trong kinh Hoa nghiêm Q.35 (bản dịch mới)].