thắng quân bất động

Phật Quang Đại Từ Điển

(勝軍不動) Thân phẫn nộ biến hình của Minh vương Bất động trong Mật giáo. Thắng quân nghĩa là tự tại. Cứ theo Thắng quân bất động minh vương tứ thập bát sứ giả bí mật thành tựu nghi quĩ thì vị Minh vương này là do tâm của Đại nhật Như lai sinh ra, là phân thân của Ngũ minh vương. Toàn thân vị Minh vương này màu vàng cam, nhướng mày trừng mắt đầy vẻ giận dữ, uốn cong mình đứng trên tảng đá quí. Mình mặc áo đỏ, quấn khăn quanh eo. Phía bên trái mặt có 1 chùm tóc rủ xuống mang tai, mắt trái hơi nghiêng. Tay trái cầm vòng dây, tay phải cầm kiếm, đầu kiếm hình lá sen. Vị Minh vương này bảo hộ hành giả, nên hiện thân của 48 sứ giả. Bốn mươi tám sứ giả hàm ý là 24 sứ giả bên trái tượng trưng cho nghĩa Phát tâm tu hành, còn 24 sứ giả bên phải thì biểu thị nghĩa Tu quả thành Phật. Về đạo tràng quán, các tác pháp như Lược bố tự pháp, Hộ thân pháp, ấn minh khi tu pháp của vị tôn này, cho đến hình tượng của 48 sứ giả… đều được ghi chép rõ ràng trong Thắng quân bất động minh vương tứ thập bát sứ giả bí mật thành tựu nghi quĩ.