thần văn biểu bạch nguyện văn

Phật Quang Đại Từ Điển

(神文表白願文) Văn tùy nguyện được đọc sau khi biểu bạch. Văn nguyện này được soạn theo ý của thí chủ, cho nên gọi là Tùy nguyện văn.