tế tư

Phật Quang Đại Từ Điển

(祭司) Chỉ cho người chuyên trách các việc cúng tế thần linh, trong giai đoạn hoạt động tông giáo nguyên thủy đã phát triển tương đối đến mức hoàn bị. Thông thường, Tế tư được xem là có chức năng làm môi giới giữa thần và người. Nghĩa là một mặt đại biểu cho người để dâng lễ vật cúng tế thần; mặt khác, đại diện thần truyền dụ cho người. Từ thời Trung cổ trở về trước, Tế tư thường là trọng thần của Quốcvương. Thời hiện đại, trong một số ít tông giáo vẫn còn duy trì chế độ Tế tư. Tại Ấn độ, người chủ trì việc tế tự trong Bà la môn giáo, được gọi là Tế quan.