雜譬喻經 ( 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)有四部:一,舊雜譬喻經二卷,西土賢聖集,吳康僧會譯。二,雜譬喻經,一名眾經撰雜譬喻經一卷,比丘道略集,秦羅什譯。三,雜譬喻經二卷,失譯。四,雜譬喻經一卷,後漢支婁迦讖譯。五,譬喻經十卷,不入藏經。有坊刊。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 有hữu 四tứ 部bộ : 一nhất , 舊cựu 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 二nhị 卷quyển , 西tây 土thổ 賢hiền 聖thánh 集tập , 吳ngô 康khang 僧Tăng 會hội 譯dịch 。 二nhị , 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 。 一nhất 名danh 眾chúng 經kinh 撰soạn 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 一nhất 卷quyển 比Bỉ 丘Khâu 道đạo 略lược 集tập , 秦tần 羅la 什thập 譯dịch 。 三tam , 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 二nhị 卷quyển , 失thất 譯dịch 。 四tứ , 雜tạp 譬thí 喻dụ 經Kinh 一nhất 卷quyển , 後hậu 漢hán 支chi 婁lâu 迦ca 讖sấm 譯dịch 。 五ngũ 譬thí 喻dụ 經Kinh 。 十thập 卷quyển , 不bất 入nhập 藏tạng 經kinh 。 有hữu 坊phường 刊 。