tạo tượng lượng độ kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(造像量度經) Gọi đủ: Xá lợi phất vấn tạo tượng lượng đạc kinh Kinh, 1 quyển, do ngài Công bố tra bố dịch vào năm Càn long thứ 7 (1742) đời Thanh, được thu vào Vạn tục tạng tập 87. Nội dung kinh này tường thuật việc đức Phật trụ ở vườn ông Cấp cô độc, rừng cây Thái tửKỳ đà tại nước Xá vệ, lúc sắp lên cung trời Đao lợi, nhân tôn giả Xá lợi phất thưa hỏi nên Ngài chỉ dạy phép tắc tạo tượng Phật, trong đó có qui đ ị n h chiều cao của thân Phật, về nhục kế, tóc, bộ diện, trán, cho đến tay chân… Dịch giả Công bố tra bố còn soạn: Tạo tượng lượng đạc kinh dẫn, Tạo tượng lượng đạc kinh giải và Tạo tượng lượng đạc kinh tục bổ(đều được thu vào Đại chính tạng tập 21).