tào khê đại sư biệt truyện

Phật Quang Đại Từ Điển

(曹溪大師別傳) Truyện kí, 1 quyển, không rõ soạn giả, ngài Hán hưng Tổ phương (1722-1806) thuộc tông Lâm tế, Nhật bản, hiệu đính, ấn hành năm 1762, được thu vào Vạn tục tạng tập 146. Nội dung bao gồm truyện kí và tông chỉ truyền pháp của Lục tổ Tuệ năng, sắc thư của các Hoàng đế nhà Đường như Cao tông…, người gốc chùa Bảo lâm núi Tào khê, 6 điềm linh dị về Lục tổ… Ngài Tối trừng người Nhật tìm được bản chép tay của sách này vào năm Trinh nguyên 19 (803) đời vua Đức tông và cất giữ ở núi Tỉ duệ, đã một thời gian bị thất lạc, sau lại tìm được và được thừa nhận là quốc bảo của Nhật bản. Trong Đàn kinh khảo chi nhất, ông Hồ thích có nêu ra 8 điểm sai lầm trong bộ truyện này.