僧伽耶舍 ( 僧Tăng 伽già 耶da 舍xá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Saṁghayaśas,論師名。譯曰眾稱。因明大疏一曰:「僧伽耶舍,此云眾稱,特善薩婆多及因聲明論。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Sa ṁ ghayaśas , 論luận 師sư 名danh 。 譯dịch 曰viết 眾chúng 稱xưng 。 因nhân 明minh 大đại 疏sớ 一nhất 曰viết : 「 僧Tăng 伽già 耶da 舍xá , 此thử 云vân 眾chúng 稱xưng , 特đặc 善thiện 薩tát 婆bà 多đa 及cập 因nhân 聲thanh 明minh 論luận 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email