新學菩薩 ( 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)新發心學習佛道之菩薩也。梵網經下曰:「汝新學菩薩,頂戴受持戒。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 新tân 發phát 心tâm 學học 習tập 佛Phật 道Đạo 之chi 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 梵Phạm 網võng 經kinh 下hạ 曰viết 汝nhữ 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát 。 頂đảnh 戴đái 受thọ 持trì 戒giới 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email