散花師 ( 散tán 花hoa 師sư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)七僧之一。四箇法要時,發起散花之儀者。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 七thất 僧Tăng 之chi 一nhất 。 四tứ 箇cá 法Pháp 要yếu 時thời , 發phát 起khởi 散tán 花hoa 之chi 儀nghi 者giả 。

Print Friendly, PDF & Email