tần bà trướng

Phật Quang Đại Từ Điển

(頻婆帳) Tần bà, Phạm: Bimba. Hán dịch: Thân ảnh. Bức màn có thêu các loại thân hình. Tần bà cũng chỉ cho quả Tần bà, màu đỏ tươi; vì thế có chỗ cho rằng bức màn này có màu đỏ giống như màu của quả Tần bà, cho nên gọi là Tần bà trướng. [X. Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng].