頻婆娑羅夢 ( 頻Tần 婆Bà 娑Sa 羅La 夢mộng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (傳說)寄歸傳一曰:「頻婆娑羅王,夢見一[(畾/(冗-几+互))*毛]裂為十八片,一金杖斬為十八段。悕而問佛。佛言:我滅度後一百餘年,有阿輸迦王,威加贍部。時諸苾芻,教分十八,趣解脫門,其致一也。此即先兆,王勿見憂耳。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 傳truyền 說thuyết ) 寄ký 歸quy 傳truyền 一nhất 曰viết 頻Tần 婆Bà 娑Sa 羅La 王Vương 。 夢mộng 見kiến 一nhất [(畾/(冗-几+互))*毛] 裂liệt 為vi 十thập 八bát 片phiến , 一nhất 金kim 杖trượng 斬trảm 為vi 十thập 八bát 段đoạn 。 悕hy 而nhi 問vấn 佛Phật 。 佛Phật 言ngôn 我ngã 滅diệt 度độ 後hậu 。 一nhất 百bách 餘dư 年niên , 有hữu 阿a 輸du 迦ca 王vương , 威uy 加gia 贍thiệm 部bộ 。 時thời 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 教giáo 分phần 十thập 八bát , 趣thú 解giải 脫thoát 門môn , 其kỳ 致trí 一nhất 也dã 。 此thử 即tức 先tiên 兆triệu , 王vương 勿vật 見kiến 憂ưu 耳nhĩ 。 」 。