tâm yếu

Phật Quang Đại Từ Điển

(心要) I. Tâm Yếu Cốt tủy, chỉ cho nghĩa cùng tột của pháp môn. Hoặc chỉ cho pháp nghĩa tinh yếu về mặt tâm tính. II. Tâm Yếu. Gọi đủ: Kim cương đính Du già lược thuật tam thập thất tôn tâm yếu. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bất không soạn vào đời Đường. Nội dung y cứ vào nghĩa Đại nhật Thích ca nhất thể để nói về sự xuất hiện và tam muội của 37 vị tôn trong Kim cương giới.