三應供養 ( 三tam 應ưng 供cúng 養dường )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)世有三種宜供養者,一、如來所應供養,自利利他圓滿而為世之最尊者。二、阿羅漢所應供養,既盡生死之因而為世之福田者。三、轉輪聖王所應供養,以正法治天下,為四海之父母者。見增一阿含經十二。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 世thế 有hữu 三tam 種chủng 宜nghi 供cúng 養dường 者giả 。 一nhất 如Như 來Lai 所sở 應ưng 供cúng 養dường 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 圓viên 滿mãn 而nhi 為vi 世thế 之chi 最tối 尊Tôn 者Giả 。 二nhị 阿A 羅La 漢Hán 。 所sở 應ưng 供cúng 養dường 。 既ký 盡tận 生sanh 死tử 之chi 因nhân 而nhi 為vi 世thế 之chi 福phước 田điền 者giả 。 三tam 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 所sở 應ưng 供cúng 養dường 。 以dĩ 正Chánh 法Pháp 治trị 。 天thiên 下hạ , 為vi 四tứ 海hải 之chi 父phụ 母mẫu 者giả 。 見kiến 增Tăng 一Nhất 阿A 含Hàm 經kinh 十thập 二nhị 。