三聚圓戒 ( 三tam 聚tụ 圓viên 戒giới )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)謂三聚戒一一具三聚戒而圓融無礙也。就殺生戒而云,則離殺生之惡,是攝律儀,為長慈悲心是攝善法,為保護眾生是攝眾生。八宗綱要上曰:「此三聚亦圓融行故,三聚互攝。諸戒融通,如不殺生即具三聚。乃至一切諸戒皆爾,隨持一戒具三聚。」參照戒條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 謂vị 三Tam 聚Tụ 戒Giới 一nhất 一nhất 具cụ 三Tam 聚Tụ 戒Giới 。 而nhi 圓viên 融dung 無vô 礙ngại 也dã 。 就tựu 殺sát 生sanh 戒giới 而nhi 云vân , 則tắc 離ly 殺sát 生sanh 之chi 惡ác , 是thị 攝nhiếp 律luật 儀nghi , 為vi 長trường/trưởng 慈từ 悲bi 心tâm 是thị 攝nhiếp 善thiện 法Pháp 為vi 保bảo 護hộ 眾chúng 生sanh 。 是thị 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 。 八bát 宗tông 綱cương 要yếu 上thượng 曰viết : 「 此thử 三tam 聚tụ 亦diệc 圓viên 融dung 行hành 故cố , 三tam 聚tụ 互hỗ 攝nhiếp 。 諸chư 戒giới 融dung 通thông , 如như 不bất 殺sát 生sanh 即tức 具cụ 三tam 聚tụ 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 。 諸chư 戒giới 皆giai 爾nhĩ , 隨tùy 持trì 一nhất 戒giới 具cụ 三tam 聚tụ 。 」 參tham 照chiếu 戒giới 條điều 。