三自一心 ( 三tam 自tự 一nhất 心tâm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見三自條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 三tam 自tự 條điều 。