三序六緣 ( 三tam 序tự 六lục 緣duyên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)善導於觀無量壽經之序分義,科經之序分,立三序六緣。三序者,證信,化前,發起也。其發起序有六緣:禁父、禁母、厭苦、欣淨、散善顯行、定善示觀,是也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 善thiện 導đạo 於ư 觀quán 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 之chi 序tự 分phần 義nghĩa , 科khoa 經kinh 之chi 序tự 分phần , 立lập 三tam 序tự 六lục 緣duyên 。 三tam 序tự 者giả , 證chứng 信tín , 化hóa 前tiền , 發phát 起khởi 也dã 。 其kỳ 發phát 起khởi 序tự 有hữu 六lục 緣duyên : 禁cấm 父phụ 、 禁cấm 母mẫu 、 厭yếm 苦khổ 、 欣hân 淨tịnh 、 散tán 善thiện 顯hiển 行hành 、 定định 善thiện 示thị 觀quán , 是thị 也dã 。