三千諸法 ( 三tam 千thiên 諸chư 法pháp )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見一念三千條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 一nhất 念niệm 三tam 千thiên 條điều 。