三世因果 ( 三tam 世thế 因nhân 果quả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)亘過去現在未來三世而尋因果也。因果經曰:「欲知過去因者,見其現在果。欲知未來果者,見其現在因。」(古以此文為因果經之語而處處引之,但現在流通之經無此文)。涅槃經憍陳品曰:「善惡之報,如影隨形。三世因果,循環不失。此生空過,後悔無追。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 亘tuyên 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 未vị 來lai 三tam 世thế 而nhi 尋tầm 因nhân 果quả 也dã 。 因nhân 果quả 經kinh 曰viết : 「 欲dục 知tri 過quá 去khứ 因nhân 者giả , 見kiến 其kỳ 現hiện 在tại 果quả 。 欲dục 知tri 未vị 來lai 果quả 者giả , 見kiến 其kỳ 現hiện 在tại 因nhân 。 」 ( 古cổ 以dĩ 此thử 文văn 為vi 因nhân 果quả 經kinh 之chi 語ngữ 而nhi 處xứ 處xứ 引dẫn 之chi , 但đãn 現hiện 在tại 流lưu 通thông 之chi 經kinh 無vô 此thử 文văn ) 。 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 憍kiêu 陳trần 品phẩm 曰viết 善thiện 惡ác 之chi 報báo 。 如như 影ảnh 隨tùy 形hình 。 三tam 世thế 因nhân 果quả 。 循tuần 環hoàn 不bất 失thất 。 此thử 生sanh 空không 過quá , 後hậu 悔hối 無vô 追truy 。 」 。